Sem certificirana psihodinamska psihoterapevtka na Evropski zvezi za Psihoanalitično Psihoterapijo (ECPP). Študij psihoterapije sem opravila na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju in Slovenskem inštitutu za psihoterapijo (od leta 2013 naprej Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani).
Certifikat 2. stopnje EMDR (Eye movement desentization and reprocesing), tehnike za predelavo travme in drugih stresnih dogodkov.  
■ Druga izobraževanja na področju stresa, promocije zdravja na delovnem mestu, sprostitvenih tehnik, energetske kineziologije, dela s kreativnimi mediji v psihoterapiji, gibalne psihoterapije in fascialne integracije (konference in delavnice Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, IPTA, IPSA, GITA, Zdravstvene zbornice, ZZZS, Društva plesa ritmov, Zavoda Bisernice). 
Delo s športniki; več na strani www.sportnepriprave.si. Preberete si lahko tudi intervju.
Predavateljske izkušnje; izobraževanje učiteljev, predavanja za varnostne inženirje, podjetja.

promocija zdravja na delovnem mestu_LIDL_objava Štacunar

■ Po prvi izobrazbi univerzitetna diplomirana inženirka krajinske arhitekture.
Izkušnje v različnih delovnih okoljih (samozaposlitev, nevladne organizacije, startup, veliko podjetje), pri raznovrstnih nalogah (prijave na razpise, vodenje projektov, marketing, organizacija dogodkov, raznolika tehnična izvedba, nadzor na gradbišču, znanstveno raziskovanje, pisanje knjig in člankov, pedagoško delo z otroci in odraslimi, predavanje na konferencah) in v sodelovanju z mnogimi posamezniki in timi. O tem si lahko preberete več na mojem LinkedIn profilu ali v intervjuju z Alenko Zdešar.

■ Kot specializantka psihoterapije delam od leta 2011.
■ Opravljenih 780 ur individualne in skupinske psihoterapije ter 160 ur asistence v psihoterapevtski skupini.
■ Opravljenih več kot 500 ur dela v psihosocialnih ustanovah; delo z otroki v različnih vrtcih, OŠ, SŠ, delo z mladostniki s posebnimi potrebami – vedenjskimi motnjami (Mladinski dom Jarše – stanovanjska skupina Zeleni tir), z osebami s posebnimi potrebami (Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Center Sonček ter Zavod Janeza Levca) ter praksa v Centru za psihoterapijo Ljubljana.
■ Delam v skladu z Etičnim kodeksom EAP, Etičnim kodeksom ECPP, Etičnim kodeksom Slovenske krovne zveze za psihoterapijo ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov.