Sem certificirana psihodinamska psihoterapevtka na Evropski zvezi za Psihoanalitično Psihoterapijo (ECPP). Študij psihoterapije sem opravila na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju in Ljubljani, Slovenskem inštitutu za psihoterapijo (od leta 2013 naprej Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani) ter Inštitutu za psihodinamsko psihoterapijo. 
Certifikat 2. stopnje EMDR (Eye movement desentization and reprocesing), tehnike za predelavo travme in drugih stresnih dogodkov.  
■ Druga izobraževanja na področju stresa, promocije zdravja na delovnem mestu, sprostitvenih tehnik, psihosomatike, energetske kineziologije, dela s kreativnimi mediji v psihoterapiji, gibalne psihoterapije in fascialne integracije (konference in delavnice Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, IPTA, IPSA, GITA, Zdravstvene zbornice, ZZZS, Društva plesa ritmov, Zavoda Bisernice). 

Specializacija na področju psihosomatike (povezanost med boleznimi in psiho) in dela s traumo. 
Delo s športniki; več na strani www.sportnepriprave.si. Preberete si lahko tudi intervju.Vodja psiholoških priprav kadetov in mladincev SZS (2016). 

Predavateljske izkušnje; izobraževanje učiteljev, predavanja za varnostne inženirje, podjetja in inštitucije na področju promocije zdravja ne delovnem mestu ter stresa na delovnem mestu (Ravnikar Potokar arhitekti, Lidl, Zdravstveni Inšpektorat, zdravstveni domovi, šole itd.), predavanje na mednarodnem kongresu Evropske konfederacije psihoanalitičnih psihoterapij (ECPP; 2014) z naslovom Ways forward in psychotherapy: integrating techniques and technology, delavnica z naslovom Travma in telo na 15. Študijskih dnevih SKZP (Mnogoteri obrazi travme in vzpostavljanja ravnovesja).

promocija zdravja na delovnem mestu_LIDL_objava Štacunar

■ Po prvi izobrazbi univerzitetna diplomirana inženirka krajinske arhitekture.
Izkušnje v različnih delovnih okoljih (samozaposlitev, nevladne organizacije, startup, veliko podjetje), pri raznovrstnih nalogah (prijave na razpise, vodenje projektov, marketing, organizacija dogodkov, raznolika tehnična izvedba, nadzor na gradbišču, znanstveno raziskovanje, pisanje knjig in člankov, pedagoško delo z otroci in odraslimi, predavanje na konferencah) in v sodelovanju z mnogimi posamezniki in timi. O tem si lahko preberete več na mojem LinkedIn profilu ali v intervjuju z Alenko Zdešar.

■ Kot specializantka psihoterapije delam od leta 2011.
■ Opravljenih 780 ur individualne in skupinske psihoterapije ter 160 ur asistence v psihoterapevtski skupini.
■Opravljenih več kot 500 ur dela v psihosocialnih ustanovah; delo z otroki v različnih vrtcih, OŠ, SŠ, delo z mladostniki s posebnimi potrebami – vedenjskimi motnjami (Mladinski dom Jarše – stanovanjska skupina Zeleni tir), z osebami s posebnimi potrebami (Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Center Sonček ter Zavod Janeza Levca) ter praksa v Centru za psihoterapijo Ljubljana.
■ Delam v skladu z Etičnim kodeksom EAP, Etičnim kodeksom ECPP, Etičnim kodeksom Slovenske krovne zveze za psihoterapijo ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov.