■ Sem certificirana psihodinamska psihoterapevtka na Evropski zvezi za Psihoanalitično Psihoterapijo (ECPP), nosilka SFU diplome ter EDP (Evropske diplome iz psihoterapije) in SDP (Slovenske diplome iz psihoterapije). 

■ Imam ECPP licenco za učnega terapevta in supervizorja. 

■ Študij psihoterapije sem opravila na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju in Ljubljani, Slovenskem inštitutu za psihoterapijo (od leta 2013 naprej Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani) ter Inštitutu za psihodinamsko psihoterapijo.

Imam certifikat 2. stopnje EMDR (Eye movement desentization and reprocesing, tehnike za predelavo travme in drugih stresnih dogodkov) ter licenco za TRE inštruktorja (Tension, Stress and Trauma Releasing Exercises). 

Opravila sem druga izobraževanja na področju stresa, promocije zdravja na delovnem mestu, sprostitvenih tehnik, psihosomatike, energetske kineziologije, dela s kreativnimi mediji v psihoterapiji, coachinga, gibalne psihoterapije in fascialne integracije na konferencah in delavnicah Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, IPTA, IPSA, GITA, Zdravstvene zbornice, ZZZS, Društva plesa ritmov, Zavoda Bisernice.

Sem predavateljica na Inštitutu za psihodinamsko psihoterapijo na področju psihosomatike in dela s travmo. Te tematike sem predavala tudi na 15. študijskih dnevih na Rogli (2018), konferenci inštituta IPSA Dinamika travme in poti njene integracije (2020) ter ESDT mednarodni konferenci v Rimu z naslovom The legacy of trauma and dissociation: Body and mind in new perspective (2019).  

Delam tudi s športniki. O tem si lahko preberete več na strani. Vodja psiholoških priprav kadetov in mladincev SZS (2016). 

Moje ostale predavateljske izkušnje; izobraževanje učiteljev, predavanja za varnostne inženirje, podjetja in inštitucije na področju promocije zdravja ne delovnem mestu ter stresa na delovnem mestu (Ravnikar Potokar arhitekti, Lidl, Zdravstveni Inšpektorat, zdravstveni domovi, šole itd.), predavanje na mednarodnem kongresu Evropske konfederacije psihoanalitičnih psihoterapij (2014) z naslovom Ways forward in psychotherapy: integrating techniques and technology itd. 

promocija zdravja na delovnem mestu_LIDL_objava Štacunar

■ Po prvi izobrazbi sem univerzitetna diplomirana inženirka krajinske arhitekture.

■ Tekom let sem pridobila izkušnje v različnih delovnih okoljih (samozaposlitev, nevladne organizacije, startup, veliko podjetje), pri raznovrstnih nalogah (prijave na razpise, vodenje projektov, marketing, organizacija dogodkov, raznolika tehnična izvedba, nadzor na gradbišču, znanstveno raziskovanje, pisanje knjig in člankov, pedagoško delo z otroci in odraslimi, predavanje na konferencah) in v sodelovanju z mnogimi posamezniki in timi. O tem si lahko preberete več na mojem LinkedIn profilu in v intervjuju z Alenko Zdešar.

■ Na področju psihoterapije delam od leta 2011.

■ Opravljenih imam 780 ur individualne in skupinske psihoterapije ter 160 ur asistence v psihoterapevtski skupini.

Ima več kot 500 ur prakse dela v psihosocialnih ustanovah; delo z otroki v različnih vrtcih, OŠ, SŠ, delo z mladostniki s posebnimi potrebami – vedenjskimi motnjami (Mladinski dom Jarše – stanovanjska skupina Zeleni tir), z osebami s posebnimi potrebami (Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Center Sonček ter Zavod Janeza Levca) ter praksa v Centru za psihoterapijo Ljubljana.

■ Opravljenih imam več kot 400 ur supervizije (psihodinamska psihoterapija – Irena Papež, psihoanaliza – Emil Benedik, Urška Battelino, skupinska supervizija – Romana Kress, Dušica Grgič, Mario Salvador).

■ Delam v skladu z Etičnim kodeksom EAP, Etičnim kodeksom ECPP, Etičnim kodeksom Slovenske krovne zveze za psihoterapijo ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov.