• 27/01/2016
Za podjetnike

Coaching za podjetnike


coaching za podjetnike

Uspešnost v podjetništvu od posameznika zahteva znanje, izkušnje, fleksibilnost in hitro prilagajanje ter dobro soočanje s stresnimi situacijami. Da bi si olajšali pritiske delovnega vsakdana pa moramo najprej razumeti katere situacije nas najbolj spravljajo v stres in predvsem zakaj? Ko razumemo kaj nas obremenjuje, pa za spremembo delovanja potrebujemo nove tehnike in veščine.

.

V svetovanju namenjenem podjetnikom poleg sprostitvenih tehnik in stresnega kriznega managementa delamo tudi na nadgradnji veščin upravljanja s časom, načrtovanja, oblikovanja ciljev in prioritet. Navsezadnje pa pogledamo mehke veščine komunikacije, asertivnosti, pogajanja, delegiranja, …, ki so lahko ključne pri vzpostavljanju  dobrih odnosov s strankami in med zaposlenimi v podjetju.

Več o antistres coachingu.

 

Programi za podjetja – promocija zdravja na delovnem mestu

www.uspesnopodjetje.si

podjetje

V kolikor razumete, da je uspešnost podjetja na dolgi rok v veliki meri odvisna od pozitivne delovne klime in dobrega počutje zaposlenih si poglejte programe združenja Uspešno podjetje, ki ga sestavljajo raznovrstni strokovnjaki (trener, coach, zdravnik, manualni terapevt, psihoterapevt, nutricionist, coach za zdrav življenski slog,  joga učitelj).

Spodnje storitve prilagodimo vašemu podjetju!

Raznovrstne tematike: stres in izgorelost, komunikacija, delo s strankami, zdrava prehrana.

Teme: program promocijo zdravja na delovnem mestu, stresorji, komunikacija.

Mobilna aplikacija Stress control za analizo delovnega okolja in individualno sledenje stresu.

Stress management program, vadbe, joga, sprostitvene tehnike in Ultra mind alfa stanje.

Antistres coaching, prehransko svetovanje, masaža na stolu in manualna terapija.

Izdelava ocene tveganja, meritve, usposabljanja, požarno varstvo in interni akti podjetij.

Mnogim podjetjem smo pomagali:

  • Izboljšati zdravje in zadovoljstvo zaposlenih.
  • Zmanjšati stres in izgorelost.
  • Ustvariti še boljšo delovno klimo in odnose.
  • Znižati stroške z zmanjšanjem odsotnosti zaposlenih z dela.
  • Zvečati delovno storilnost, vendar ne na račun nadur.
  • Zmanjšati fluktuacijo zaposlenih.

timski-in-idividualno-coaching

 

* V kolikor so aktivnosti stress managementa, antistres svetovanja, vadbe, masaže, fizioterapije itd. vključene v načrt promocije zdravja pri delu so podjetju priznane kot poslovno potreben strošek.